Pierwsze Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego zaczęły powstawać od dnia 3 września 1999 r., który tutaj był przygotowaniem się do dokonania zaplanowanej na dzień 12 września tego roku intronizacji Chrystusa Króla – rolników archidiecezji warmińskiej. Uroczysty akt został odczytany przez J.E. Ks. Abpa Edmunda Piszcza, ks. Stanisława Tkacza – jako duszpasterza rolników, przedstawicieli związków i samorządów rolniczych, szkół rolniczych i rolników.

– Fragment artykułu znajdującego się pod listą

W 28 dnia każdego miesiąca przypada nasz parafialny Nieustający Różaniec.

Poniżej zamieszczona jest historia tej niesamowitej modlitwy oraz lista z godzinami odmawiania przez poszczególnych parafian. Jeżeli ktoś nie chce się łączyć we wspólnej modlitwie, proszę o kontakt.

Czym jest Nieustający Różaniec?

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski Kościół w szczególności” (ks.kard. Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski podczas wizyty w dniach 23 lipca – 11 września 1976 r. w Stanach Zjednoczonych).

„Niech Polska rozmodli się na różańcu, a nie zagubimy się w tym życiu i w tym pokoleniu będziemy umieli odnaleźć Bożą drogę i na tej drodze wytrwać” (ks.abp. Andrzej Dzięga).

„Jednym ze sposobów niesienia duchowej pomocy potrzebującym jest Różaniec Wieczny czyli Nieustający. Założony on został w pierwszej połowie XVII w., pierwszy w Bolonii, drugi we Florencji. Nabożeństwo to objęło miasta i wioski. Należeli do niego nawet papieże, kardynałowie i biskupi. Stolica Apostolska powagą papieża Aleksandra VII zatwierdziła Różaniec Wieczysty w roku 1656. Najstarsze księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, a prowadzone są od roku 1738.

Należący do wspólnoty modlą się przede wszystkim:

  • o nawrócenie grzeszników,
  • o pomoc konającym,
  • o pomoc zmarłym przebywającym w czyśćcu,
  • w innych ważnych intencjach diecezjalnych czy parafialnych.

Nieustający Różaniec polega na tym, że jest odmawiany dniem i nocą bez przerwy. Członkowie składający Bogu daninę nieustającej modlitwy, mają ustaloną zawsze tę samą godzinę, ten sam dzień i tę samą część Różańca. Jest to nie tylko modlitwa nieustająca, ale i ofiarna. To nieustanny hymn uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i prośby zanoszonej do Boga przez Niepokalane Serce Maryi. Włączenie się w krąg Nieustającego Różańca jest dla nas wielką pomocą w życiu, gdyż przychodzi ona ze strony wszystkich, którzy w świecie podjęli tę modlitwę. Sam tylko Bóg wie, jak rozstrzygają się ludzkie losy w ostatniej godzinie, najcięższej i najbardziej dramatycznej. (http://www.drohiczynska.pl/?action=nieustajacy_rozaniec).

Nieustający Różaniec za Ojczyznę – Gietrzwałdzka historia

„Upadek moralny za panowania ostatnich królów pociągnął za sobą utratę niepodległości Polski. Nastąpił wówczas okres długiej pokuty dziejowej naszego narodu. Jednak Matka Najświętsza nie opuściła nas. W 1877roku objawiła się w Gietrzwałdzie (jedyne objawienie Najświętszej Maryi Panny w Polsce uznane przez Kościół). Wzywała do poprawy życia i zadośćuczynienia. Uczyła, że od tego zależy wolność Polski”.

Wołanie Matki Bożej, w dzisiejszych czasach, podjęła Urszula Strynowicz, założycielka i animatorka wspólnot

Nieustającego Różańca w naszej Ojczyźnie. Inspiracją jej działalności było spotkanie z Anatolem Kaszczukiem.

Pierwsze Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego zaczęły powstawać od dnia 3 września 1999 r., który tutaj był przygotowaniem się do dokonania zaplanowanej na dzień 12 września tego roku intronizacji Chrystusa Króla – rolników archidiecezji warmińskiej. Uroczysty akt został odczytany przez J.E. Ks. Abpa Edmunda Piszcza, ks. Stanisława Tkacza – jako duszpasterza rolników, przedstawicieli związków i samorządów rolniczych, szkół rolniczych i rolników.

Po uroczystościach w Gietrzwałdzie – wspomina założycielka – otrzymałam błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa na dalszy rozwój nieustannej modlitwy różańcowej w celu przygotowania całej archidiecezji do intronizacji Chrystusa Króla, która została dokonana w Święto Chrystusa Króla Wszechświata 26 listopada 2000 r. W taki sposób zaczęły się tworzyć Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego – wspólnoty ludzi w parafiach, podejmujących raz w miesiącu całodobową modlitwę różańcową. Od 2000 roku dzięki zamieszczeniu informacji na łamach „Naszego Dziennika” oraz rozdawanym ulotkom informacyjnym na Jasnej Górze Wspólnoty takie zaczęły się rozwijać przy parafiach w całej Polsce.

W październiku 2003 r. Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz zawierzył wszystkie Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego Matce Bożej Pani Gietrzwałdzkiej: „…Chcemy Ciebie zapewnić, Matko, że ten Różaniec Nieustający będzie w naszej archidiecezji trwał, że będzie nieustanną modlitwą do Twojego Syna poprzez Twoje błogosławione dłonie”.

Poprzez tworzenie Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego im. Jana Pawła II (taka jest pełna nazwa) modlitwa różańcowa trwa w sposób nieustanny. Tak odmawiany Różaniec przyczynia się do osłabiania działania szatana w naszej Ojczyźnie. Trzeba, aby poprzez dalszy rozwój Wspólnot, a przez to coraz większej modlitwy różańcowej doprowadzić do całkowitego oddalenia od Polski mocy piekielnych. W ten sposób wyprosimy realizację Ślubów Jasnogórskich, które oznaczają nic innego, jak to, że „…Nastąpi wielki Tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.” (Sługa Boży ks.kard. August Hlond).

Maryja przyszła do nas w czasie, kiedy wydawało się, że sytuacja naszej Ojczyzny jest dramatycznie przesądzona. Polska była pod zaborami. Wymazana z mapy świata, mimo to Maryja mówiła w Gietrzwałdzie po polsku. Orędzie Matki Bożej „życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec” przenikło przez granice zaborów i dotarło do wszystkich Polaków. Duchowa przemiana wśród Polaków przyczyniła się do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Podobnie dzisiaj, kiedy stoimy na progu utracenia wolności, z pomocą przychodzi nam Matka Boża Pani Gietrzwałdzka z tym samym orędziem. Bł. O. Honorat Koźmiński napisał, że „Gdyby w Gietrzwałdzie był odmawiany nieustannie Różaniec, Polacy nie musieliby walczyć o wolność Polski, mieliby ją wolną bez walki.”

„Ojczyzna nasza jest w potrzebie – apeluje Urszula Strynowicz. Potrzebuje Twoich rąk, serca, modlitwy. Najskuteczniejszą modlitwą jest Różaniec. Możesz przy swojej parafii założyć Wspólnotę Nieustającego Różańca Świętego. Potrzeba tylko 48 osób. Każda z nich modli się raz w miesiącu (w ustalonym dla Wspólnoty dniu) przez pół godziny w swoim domu odmawiając jedną część Różańca Świętego i Litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Modlitwę zaczynamy o godz. 0:00, a kończymy o godz. 24.00. Różaniec odmawiamy według kolejności jego części…

Wg źródła: http://parafialikusy-wiadomosci.blogspot.com/2012/01/wspolnoty-nieustajacego-rozanca.html – tam znajdziesz całość.

Niemało parafii w Polsce podjęło apel o zorganizowanie Wspólnot Nieustającego Różańca. Obecnie liczba członków tych wspólnot wynosi ponad 20 tysięcy osób (około 400 wspólnot w całej Polsce). Oto niektóre z nich:

Wspólnota modlitewna Nieustającego Różańca Świętego przy parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie – Likusy (duszpasterstwo oo. salezjanów): „Należymy do Maryi i jesteśmy Jej armią, którą Ona posługuje się według swojego upodobania – mówią o sobie. Jesteśmy narzędziami w Jej rękach, zawsze gotowi do zadania, które nam Matka Najświętsza daje w zależności od czasu i sytuacji, a rozpoznawać te zadania pomaga nam Duch Święty – najczęściej podczas modlitwy. Staramy się robić tylko to, co jest zgodne z nauką Kościoła i w posłuszeństwie wobec Kościoła.”

Charyzmatem Wspólnot Nieustającego Różańca jest działanie polegające na tym, aby przez modlitwę wyprosić realizację Ślubów Jasnogórskich, co powinno między innymi doprowadzić do Triumfu Niepokalanego Serca Maryi i aby Polska była prawdziwym Królestwem Maryi i Jej Syna…

Artykuł pochodzi ze strony www.mbzwycieska.pl

lista osób w naszej wspólnocie

Lp.od godz.- do godz.TajemnicaImię i nazwisko
124.00-0.30RadosnaIrena Niemczynowicz
20.30-1.00ŚwiatłaAnna Józwiak
31.00-1.30BolesnaAlina Tunkiel
41.30-2.00ChwalebnaKs. Wojciech
52.00-2.30RadosnaWojciech Hajduczenia
62.30-3.00ŚwiatłaAdrianna Hajduczenia
73.00-3.30BolesnaHalina Maciejewska
83.30-4.00ChwalebnaMałgorzata Łańko
94.00-4.30RadosnaHelena Gołąb
104.30-5.00ŚwiatłaElżbieta Chomej
115.00-5.30BolesnaTeresa Hajduczenia
125.30-6.00ChwalebnaAnna Maciejewska
136.00-6.30RadosnaMaria Lipka
146.30-7.00ŚwiatłaRenata Tuchewicz
157.00-7.30BolesnaRenata Ragin
167.30-8.00ChwalebnaKrystyna Borys
178.00-8.30RadosnaEwa Samsel
188.30-9.00ŚwiatłaEwa Zalewska
199.00-9.30BolesnaSabina Burcon
209.30-10.00ChwalebnaTeresa Rutkowska
2110.00-10.30RadosnaJadwiga Brzozowska
2210.30-11.00ŚwiatłaZofia Mirosz
2311.00-11.30BolesnaDorota Osowska
2411.30-12.00ChwalebnaIrena Lipka
2512.00-12.30RadosnaJanina Hanusz
2612.30-13.00ŚwiatłaKamil Mroczkowski
2713.00-13.30BolesnaBarbara Pryszlak
2813.30-14.00ChwalebnaIwona Grzegorczyk-Michalik
2914.00-14.30RadosnaAlicja Dąbrowska
3014.30-15.00ŚwiatłaHalina Kuligowska
3115.00-15.30BolesnaJadwiga Maciążek
3215.30-16.00ChwalebnaMałgorzata Maciążek
3316.00-16.30RadosnaUrszula Wiśniewska
3416.30-17.00ŚwiatłaIwona Zdybel
3517.00-17.30BolesnaWeronika Zdybel
3617.30-18.00ChwalebnaDorota Wiśniewska
3718.00-18.30RadosnaKornelia Wydrzyńska
3818.30-19.00ŚwiatłaMałgorzata Domańska
3919.00-19.30BolesnaWioletta Giedrys
4019.30-20.00ChwalebnaIwona Lisowska
4120.00-20.30RadosnaSylwia Wal-Mięszała
4220.30-21.00ŚwiatłaDorota Mięszała
4321.00-21.30BolesnaTeresa Wysocka Urbanowo
4421.30-22.00ChwalebnaWanda Badurowicz
4522.00-22.30RadosnaTeresa Grzesiak
4622.30-23.00ŚwiatłaMatylda Lisowska
4723.00-23.30BolesnaBarbara Wydrzyńska
4823.30-24.00ChwalebnaJakub Maślanka