Bieniewo

 • 10:00 Rodzina Kowalczyk;                                                                                                            
 • 10:30 Rodzina Grochal/Giedrys;                                                                                            
 • 11:00 Rodzina Buszowieckich:                                                                                                               
 • 11:30 Rodzina Bober;                                                                                                                      
 • 12:00 Rodzina Ruszczyk;                                                                                                      
 •   12:30 Rodzina Hołowenko;                                                                                                   
 •  13:00 Rodzina Orzeł                                                                                                                             
 •   13:30 Rodzina Jaworskich;                                                                                                                  
 •  14:00 Rodzina Samsel;                                                                                                                  
 • 14:30 Rodzina Skrętkowskich;                                                                                          
 •     15:00 Rodzina Wysockich;                                                                                                     
 •         15:30 Rodzina Wysockich;                                                                                                      
 •  16:00 Rodzina Sokół;                                                                                                                                   
 •   16:30 Rodzina Wydrzyńskich;                                                                                                  
 • 16:30 Rodzina Ciszewskich i Czuk;                                                                                          
 •  17:00 Rodzina Kowalczyk;                                                                                                                          
 • 17:30 Rodzina Szerszeń;                                                                                                                     
 • 18:00 Rodzina Dąbrowskich;                                                                                                       
 • 18:30 Rodzina Furmańskich;                                                                                                                   
 • 19:00 Rodzina Rafalik;                                                                                                                                    
 • 19:30 Rodzina Łosko/Maliszewska;                                                                                          
 • 20:00 Rodzina Mastalerz;                                                                                                                           
 •  20:30 Rodzina Głebockich;                                                                                                                   
 • 21:00 Rodzina Gołębiewskich;                                                                                                    
 • 21:30 Rodzina Sałka;                                                                                                                  
 •  22:00 Rodzina Kic/Kulka;                                                                                                       
 • 22:30 Rodzina Lisowskich

PIOTRASZEWO

 • 12.00 Rodzina Mięszała;                                                                            
 • 12.30 Rodzina Mroczkowskich;                                                                            
 • 13.00 Rodzina Siekluckich;                                                                              
 • 13:30 Pan Sikorski;                                                                                       
 • 14:00 Rodzina Zalewskich;                                                                          
 • 14:30 Rodzina Szydłowskich;                                                                  
 • 15:00 Rodzina Brzozowskich;                                                                                
 • 15:30 Rodzina Wiśniewskich;                                                                             
 • 16:00 Rodzina Sienkiewicz (Magdalen Piotr);                                                           
 • 16:30 Rodzina Wal;                                                                                          
 • 17:00 Rodzina Wiśniewskich;                                                                                    
 • 17:30 Rodzina Sienkiewicz (Martyna Stanisław);                                          
 • 18:00 Rodzina Sienkiewicz (Anna Kazimierz);                                                       
 •  18:30 Rodzina Burcon;                                                                              
 • 19:00 Rodzina Kornas (Justyna Michał);                                          
 • 19:30 Rodzina Sienkiewicz (Ewa Jan)