Kościół Parafialny pw. św. Marii Magdaleny

Wieś założona w 1316 roku. Kościół zniszczono w czasie wojny polsko-krzyżackiej 1519-1521. Kolejny kościół konsekrowany przez biskupa Marcina Kromera w roku 1580 spłonął w 1697 roku. Trzecia świątynia przetrwała do 1784 roku, kiedy ją częściowo rozebrano i zbudowano w 1798 roku obecny kościół.

Przed reformacją parafia Bieniewo należała do archiprezbieratu orneckiego. Należały do niej wówczas dwa Kościoły filialne w Piotraszewie i Wolnicy.

Kościół w Bieniewie położony jest na wzgórzu. Jest to budowla orientowana, salowa, nakryta stropem o zaokrąglonych bocznych odcinkach. Kościół ma kruchtę od południa, zakrystię od północy i wieżę od zachodu. Wieża w przyziemiu wzniesiona z kamieni polnych, wyżej nadbudowana w 1850 roku z cegły. Na wschodnim szczycie kościoła znajduje się sygnaturka zwieńczona kogutkiem z blachy.

Ołtarz główny z końca XVIII wieku wykonany został przez Chrystiana Beniamina Schultza. Po bokach ołtarza znajdują się rzeźby św. Piotra i św. Pawła. Obrazy ołtarzowe św. Marii Magdaleny i św. Rocha są najprawdopodobniej pędzla Jana Strunge z około 1840 roku.

Ambona jest także z warsztatu Schultza. chrzcielnica powstała w początkach XIX w. w pracowni Biereichela Młodszego, a jej styl nawiązuje do rokoko. W tym samym stylu są wykonane pod koniec XIX w. chór muzyczny i prospekt organowy.

Z innego wyposażenia kościoła należy zwrócić uwagę na barokowy krucyfiks z połowy XVIIIw. wiszący na ścianie południowej oraz z tego samego okresu cykl obrazów 12 Apostołów.

Koło kościoła znajduje się obelisk upamiętniający mieszkańców wsi: Wolnica (Freimarkt), Gronowo (Gronau), Różyn (Rosenbeck), Poborowo (Friedrichsheide) i Bieniewo (Benern) poległych podczas I wojny światowej.

Bieniewo (niem. Benern) leży w województwie warmińsko – mazurskim, przy bocznej drodze Lubomino (4,5) – Lidzbark Warmiński (22,5 km).

www.mojemazury.pl

Autor: Igor Hrywna

Kategorie: