Blog Detail

Blog Detail

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06.01.2021 zapraszamy na Msze Święte jak w każdą niedzielę.