Spis treści:

  1. Dekret dot. dyspensy od uczestnictwa we Mszy św.
  2. Instrukcja noszenia maseczek w kościele
  3. Dopuszczalna liczba wiernych w Kościołach
  4. Ogólne zalecenia w związku ze stanem epidemii

1. Dekret

DEKRET Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ws. dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, stosując się do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych, udzielam, od dnia 20 kwietnia br. do odwołania, dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Abp Józef Górzyński
METROPOLITA WARMIŃSKI

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2020 r.

2. Instrukcja noszenia maseczek w kościele

3. Dopuszczalna liczba wiernych

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w kościołach może przebywać jedna osoba na 15m2. W związku z tym liczba wiernych przebywających jednocześnie w kościele podczas nabożeństw może wynosić:

  1. w Bieniewie – 25 osób
  2. w Piotraszewie – 23 osoby

4. Ogólne zalecenia w związku ze stanem epidemii

Kategorie: Aktualności