Proboszcz

ks. mgr.  Mariusz Makowski


Szkoła i wykształcenie

Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. Maturę zdał w 1980 roku. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku z rąk bpa Zdzisława Fortuniaka.


Praca

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii w Marianowie, później przebywał na misjach w Brazylii. Po powrocie do Polski pracował w Radziszewie oraz Stargardzie Szczecińskim. Następnie przebywał w USA w stanie Michigan. Po powrocie pracował w Mrągowie, Świętajnie i Bartoszycach.

Od 2006 r. jest proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Bieniewie i parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Piotraszewie.

Został inkardynowany do archidiecezji warmińskiej w 2007 r.


źródło biografii : http://encyklopedia.warmia.mazury.pl