Blog Detail

Blog Detail

Piotraszewo – mini foto-wspomnienia remontu wieży

Tu nie będziemy zajmować Państwa zbędnymi opisami. Zapraszamy do przypomnienia sobie chwil sprzed kilku lat, kiedy to w Piotraszewie trwał gruntowny remont kościelnej wieży.