Organista

Mateusz Maślanka


Urodzony w 1998 roku. Zamieszkały w Olsztynie. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim. W parafii gra od 01. maja 2011r. w niedziele i święta.

Oprawa muzyczna ślubów oraz pogrzebów jest odpłatna i dostępna tylko po wcześniejszym kontakcie z organistą bądź proboszczem. Telefoniczny kontakt do organisty: 724-511-147.