Ogłoszenia Parafialne

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej  

25 – 03 – 2018


EWANGELIA (Mt 21, 1-11)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: «Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści»”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”. 

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają się naszym udziałem. Ile to razy przeżywamy w naszym życiu łzy Golgoty, a jednocześnie doświadczamy poranków zmartwychwstania! Dajmy się poprowadzić Bożemu duchowi i wejdźmy całym sobą w misterium Wielkiego Tygodnia.
Jezu, tak jak zaprosiłeś uczniów, aby Ci towarzyszyli w wydarzeniach paschalnych, tak zaproś i mnie. Chcę iść za Tobą i wraz z Tobą. Pragnę dotrwać w oczekiwaniu na poranek zmartwychwstania.


Ogłoszenia Parafialne

1.        Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Tradycyjnie w tym dniu święcimy palmy na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jest to także Światowy Dzień Młodzieży.

2.        Dzisiejszą Niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: Liturgie w tych dniach : W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę będą sprawowane: w Piotraszewie o godz. 16:30 i w Bieniewie o godz. 18:00. Bardzo serdecznie zapraszam. W Wielką Sobotę przychodzimy ze świecami.

3.        W Wielki Piątek ofiary składane podczas Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej upamiętniających życie, mękę i śmierć Chrystusa Pana.

4.        Do dzisiaj można składać ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu. Za życzliwość oraz za złożone ofiary bardzo serdecznie dziękuję.

5.        Za tydzień Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. w tym dniu w Bieniewie o godz. 6:00 z procesją rezurekcyjną, w Piotraszewie o godz. 8:00 z procesja rezurekcyjna i Msza św. o godz. 12:00 w Bieniewie.

6.        Adoracja w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w Bieniewie od godz. 10:00 do liturgii wieczornej. Bardzo proszę wszystkich o nawiedzenie w tych dniach kościoła. Po liturgii czwartkowej i piątkowej odśpiewamy w Bieniewie i Piotraszewie 3 części Gorzkich Żali. W Piotraszewie w Sobotę adoracja od godz. 11:30 do rozpoczęcia liturgii wieczornej do godz. 16:30.

7.        Spotkanie z ministrantami w Bieniewie w czwartek, o godz. 10:00 w piątek i sobotę o godz. 9:00

8.        Sprzątanie i przygotowanie do świątyni maja rodzice oraz młodzież przygotowująca się do Bierzmowania. Bardzo proszę o ustalenie dnia i godziny rozpoczęcia sprzątania i powiadomienia o niej księdza. Bardzo proszę, aby najpóźniej kościół był przygotowany do środy. Kwiaty do Bożego Grobu będą znajdowały się na plebanii z racji temperatury.

9.        (P) Zwracam się do naszych strażaków z Piotraszewa, szczególnie do młodych, aby podtrzymać dobrą tradycję czuwania przy Grobie Pańskim, a także pokazać, że można i zmobilizować się przed świętami i założyć brakujące dachówki.

10.   Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i nowy Małego Gościa

11.   Święcenie potraw w Wielką Sobotę we wszystkich wioskach naszej parafii.


Program Święcenia Potraw w Wielką Sobotę  

Bieniewo – godz. 10:00                Różyn – godz. 10:30                     

Gronowo – godz. 11:00              Piotraszewo – godz. 11:30         

Urbanowo – godz.12:00           Mawry – godz. 12:30

Wolnica – godz. 13:00 


Adoracja przy Grobie w Bieniewie: Wielki Piątek i Wielka Sobota

Godz. 10:00 – 11:00          Hajduczenia Teresa, Osowska Bronisława, Kuligowska Halin

Godz. 11:00 – 12:00          Rafalik Zofia., Sikora Marianna., Wydrzyńska Barbara,                                        Wydrzyńska Kornelia

Godz. 12:00 – 13:00          Szczepańczyk Wiesława, Ossowska Dorota, Michalik Joanna

Godz. 13:00 – 14:00          Kułakowska Regina, Dąbrowska Alicja, Gołąb Marta, Koźlik                            Franciszka.

Godz. 14:00 – 15:00          Lipka Maria, Zabielska Wiktoria, Rutkowska Teresa

Godz. 15:00 – 16:00          Piórek Sylwia, Dąbrowska Ewa, Walczak Jolanta.

Godz. 16:00 – 17:00          Maciążek Jadwiga, Szczepańczyk Genowefa, Maciejewska                          Halina.

Godz. 17:00 – 18:00          Sikora Bożena, Tomaszewska Maria, Hajduczenia Urszula

Zapraszam wszystkich na krótką chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu


Ksiądz Dawid – Wikariusz parafii w Ornecie zaprasza nas w dzisiejszą, bądź  następną niedzielę na Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez  młodzież. Przedstawienia odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Ornecie o godz. 15:00


Zapowiedzi Przedślubne:

1.        Marzena Paudyna panna zamieszkała w Piotraszewie i Arkadiusz Orzeł kawaler zamieszkały w Piotraszewie – zapowiedź druga


Módlmy się za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia duchowego:

1.      W intencji Krystyny Pukownik z prośbą o siły i zdrowie dla niej

2.      Za Tadeusza Orodzińskiego z prośbą o zdrowie i siły w chorobie

3.      O powrót do pełni sił i zdrowia oraz dla Zdzisława Kolendo.

4.      W intencji Zofii Mirosz, o pomyślny przebieg kuracji,  a także  o możliwość przeprowadzenia operacji, i o jej szczęśliwe zakończenie.

5.      W intencji Haliny Maciejewskiej z prośbą o powrót do zdrowia

6.      Módlmy się w intencji przezwyciężenia stanu załamania duchowego, o otwarcie się na Bożą łaskę, o powrót do pełni chrześcijańskiego życia do pełnej gorliwości i żarliwości w praktykowaniu swojej wiary

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. Ale także nie zapominajmy w naszych modlitwach o najbliższych, za których powinniśmy dziękować Bogu, a także za to, że cieszą się dobrym zdrowiem


Módlmy się za najstarszych mieszkańców naszej parafii:

Marię Kois z Bieniewa (rocznik 1925), Genowefę Ruszczyk i Zofię Mastalerz z Wolnicy (rocznik 1928), Kurta Jabłońskiego z Piotraszewa (rocznik 1929), Leokadię Kołosowską z Rożyna (rocznik 1925),

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. Ale także nie zapominajmy w naszych modlitwach o najbliższych, za których powinniśmy dziękować Bogu, a także za to, że cieszą się dobrym zdrowiem


Drodzy Użytkownicy Cmentarzy Parafialnych. Raz jeszcze chciałbym Was prosić, aby roztropnie korzystać ze śmietników przy cmentarzu. Proszę nie wrzucać złożonych pustych kartonów, a także obciętych gałęzi, ani wyciętych krzewów. Krzewy gałęzie należy usuwać we własnym zakresie


Ks. Tomasz z Bażyn organizuje pielgrzymkę autokarową do: Krakowa – Łagiewnik, Centrum Jana Pawła II,, Jamnej – Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Częstochowy w dniach od 23 do 25 kwietnia br Całkowity koszt 450 zł. kontakt ks. Tomasz Kociński telef. 660 169 540


Ojcowie Franciszkanie z Miłakowa organizują Pielgrzymkę autokarową do: Rzymu, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Asyż, Padwa, Wenecji, Wiedeń w dniach od 28.06.2018 do 07.07.2018. Orientacyjny koszt pielgrzymki 2800 zł.. Organizator pielgrzymki o. Arkadiusz Czaja telef.: 695 697 584


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …,

26-03-2001               Wacław Fesio                                Wolnica                    17

27-03-1988               Stanisław Jabłoński                     Różyn Bartoszyce  30

28-03-2000               Katarzyna Iwanik                          Gronowo                18

28-03-2011               Andrzej Pindak                              Piotraszewo            7

29-03-2007               Krystyna Kolendo                          Bieniewo                  11

29-03-2012               Wacława Skrętkowska               Różyn                        6

30-03-1999               Marian Sienkiewicz                       Gronowo                19

01-04-1990               Bolesław Wal                                  Gronowo                28

01-04-2016               Maria Chomej                               Gronowo                2


Sprzątanie  w Bieniewie do 28 .III.  2018     Bierzmowani i Rodzice Bierzmowanych

Sprzątanie  w Piotraszewie do 28 .III.  2018     Bierzmowani i Rodzice Bierzmowanych


Sprawdź również aktualne INTENCJE MSZALNE – kliknij


Wysyłając SMS o treści WILNO na nr 72405 możesz przyczynić się do powstania hospicjum dla dzieci na Litwie. Możemy także pomóc wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Aniołów Miłosierdzia   82 1050 1012 1000 0090 3065 3829