Ogłoszenia Parafialne

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

   18 – 03 – 2018


 

EWANGELIA (J 12,20-33)

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano na nim wyrok śmierci. Biorąc udział w napadzie na bank, podczas strzelaniny zabił policjanta i zranił jednego z przechodniów. Francuski sąd wymierzył mu najsurowszą karę. W więziennej celi Fesch przeżył głębokie nawrócenie. O swoim odkrywaniu Chrystusa i wierze opowiedział w dzienniku, który zaczął pisać na dwa miesiące przez śmiercią. Dedykował go swojej siedmioletniej córce Weronice. Kiedy związano mu ręce i wyprowadzono z celi, by wykonać wyrok, poprosił o krucyfiks. Długo całował swego Pana i wśród wielkiego wzruszenia wszystkich świadków poszedł w milczeniu na szafot. Ofiarował życie za nawrócenie swojego ojca, za wszystkich, których kochał, oraz za ofiary przestępstwa. Został stracony w dzień wspomnienia św. Teresy z Lisie     Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś własne życie dla zbawienia świata. Nie ma nikogo, o kim byś zapomniał, bo za każdego, nawet największego grzesznika, przelałeś na krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę wielką miłość do mnie. 


Ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu można składać do 25 marca włącznie, a więc do Niedzieli Palmowej


Ogłoszenia Parafialne

1.    Przeżywamy dzisiaj kolejna, Piątą Niedziele Wielkiego Postu. Tą niedzielą rozpoczynamy drugą część Wielkiego Postu, dwa ostatnie tygodnie Wielkiego Postu, która koncentruje naszą uwagę w szczególny sposób na męce Chrystusa Pana. W centrum naszej uwagi znajduje się krzyż Chrystusa, na którym zawisło Zbawienie Świata. Już tradycyjnie od dzisiejszej niedzieli będą zasłonięte krzyże, aż do Liturgii Adoracji Krzyża w Wielki Piątek. Zasłonięte krzyże mają skłonić nas do jeszcze większej wewnętrznej refleksji nad tajemnica naszego zbawienia, która dokonała się przez Mękę i Krzyż Chrystusa.

2.    W dniu dzisiejszym taca zbierana w całej naszej Archidiecezji jest przeznaczona na Wykup Kościołów Poewangelickich.

3.    Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Palmową, w którą wspominamy Tryumfalny Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Tradycyjnie w tym dniu święcimy palmy. Proszę zatem o przyniesienie ze sobą palm do poświęcenia. Ta niedzielę rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień, a więc najważniejsze dni Roku kościelnego, w czasie których będziemy rozważali największe tajemnice naszego odkupienia.

4.    Serdecznie dziękuję za składane ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu. Można je składać do Niedzieli palmowej, a więc do następnej n niedziel włącznie.

5.    W czasie wielkiego postu w szczególny sposób przeżywamy nabożeństwa Męki Pańskiej, Gorzkie Żale śpiewane są podczas każdej Mszy świętej niedzielnej, Natomiast Drogę Krzyżową przeżywamy w każdy piątek. Zapraszam i zachęcam wszystkich do wspólnego udziału w tych nabożeństwach, a w szczególności dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież przygotowująca się do Bierzmowania Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym tygodniu;

– w  Piotraszewie o godz. 16:00

– w Urbanowie o godz. 17:00

– w Bieniowi o godz. 17:00

6.    Proszę Dzieci Pierwszokomunijne po odbiór tekstów Form Spowiedzi w zakrystii.

7.    Jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego, Mały Gość.


Jutro będziemy przeżywali Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jest to Uroczystość, która zawsze przypada w Okresie Wielkiego Postu. Jednak mimo naszych umartwień i praktyk wielkopostnych chcemy pamiętać o tym wielkim świętym, Opiekunie Chrystusa i Głowie Świętej Rodziny. W tym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia osobom, które noszą to imię i mają św. Józefa za swojego patrona. W tym dniu swoje patronalne święto obchodzi także nasz Ordynariusz Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Pamiętajmy w naszych modlitwach w tym dniu o dostojnym Solenizancie.


Ks. Tomasz zaprasza do Bażyn na 22 marca na godz. 19:00 na Mszę św. przy relikwiach św. Jana Pawła II


Ksiądz Dawid – Wikariusz parafii w Ornecie zaprasza nas w dzisiejszą, bądź  następną niedzielę na Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez  młodzież. Przedstawienia odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Ornecie o godz. 15:00


Zapowiedzi Przedślubne

1.        Joanna Kuźniewska panna zamieszkała w Bartoszycach i Maciej Mroczkowski kawaler zamieszkały w Urbanowie – zapowiedź druga

2.        Marzena Paudyna panna zamieszkała w Piotraszewie i Arkadiusz Orzeł kawaler zamieszkały w Piotraszewie – zapowiedź pierwsza


Módlmy się za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia duchowego:

1.      W intencji Krystyny Pukownik z prośbą o siły i zdrowie dla niej

2.      Za Tadeusza Orodzińskiego z prośbą o zdrowie i siły w chorobie

3.      O powrót do pełni sił i zdrowia oraz dla Zdzisława Kolendo.

4.      W intencji Zofii Mirosz, o pomyślny przebieg kuracji,  a także  o możliwość przeprowadzenia operacji, i o jej szczęśliwe zakończenie.

5.      W intencji Haliny Maciejewskiej z prośbą o powrót do zdrowia

6.      Módlmy się w intencji przezwyciężenia stanu załamania duchowego, o otwarcie się na Bożą łaskę, o powrót do pełni chrześcijańskiego życia do pełnej gorliwości i żarliwości w praktykowaniu swojej wiary

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. Ale także nie zapominajmy w naszych modlitwach o najbliższych, za których powinniśmy dziękować Bogu, a także za to, że cieszą się dobrym zdrowiem


Módlmy się za najstarszych mieszkańców naszej parafii:

Marię Kois z Bieniewa (rocznik 1925), Genowefę Ruszczyk i Zofię Mastalerz z Wolnicy (rocznik 1928), Kurta Jabłońskiego z Piotraszewa (rocznik 1929), Leokadię Kołosowską z Rożyna (rocznik 1925),

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. Ale także nie zapominajmy w naszych modlitwach o najbliższych, za których powinniśmy dziękować Bogu, a także za to, że cieszą się dobrym zdrowiem


Drodzy Użytkownicy Cmentarzy Parafialnych. Raz jeszcze chciałbym Was prosić, aby roztropnie korzystać ze śmietników przy cmentarzu. Proszę nie wrzucać złożonych pustych kartonów, a także obciętych gałęzi, ani wyciętych krzewów. Krzewy gałęzie należy usuwać we własnym zakresie


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …,

19-03-2017               Antoni Zalewski                              Gronowo                1

21-03-2006               Stanisława Michalik                     Bieniewo                  12

22-03-1997               Janina Giedrys-Łastowska         Wolnica                    21

25-03-1994               Stanisław Pituła                             Jesionowa              24

25-03-2006               Konstanty Pieślak                          Mawry                      12


Sprzątanie  w Bieniewie do 24 .III.  2018     Jolanta Walczak Zdzisław Goliaszewski

Sprzątanie  w Piotraszewie do 24 .III.  2018            Teresa Maczukin, Dominika Piórek

 

Uwaga sprzątający, w czasie Wielkiego Postu nie dekorujemy kościoła kwiatami


Sprawdź również aktualne INTENCJE MSZALNE – kliknij


Wysyłając SMS o treści WILNO na nr 72405 możesz przyczynić się do powstania hospicjum dla dzieci na Litwie. Możemy także pomóc wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Aniołów Miłosierdzia   82 1050 1012 1000 0090 3065 3829