Ogłoszenia Parafialne

Piąta Niedziela Zwykła  

  04 – 02 – 2018


 

EWANGELIA (Mk 1,29-39)

 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.  Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.   Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

Gdy teściowa Szymona została uzdrowiona, zaczęła usługiwać Jezusowi i apostołom. Nie pozostała bierna, ale natychmiast powróciła do codziennych życiowych obowiązków. Każdy, kto spotkał Jezusa na swojej drodze, kto doświadczył Jego zbawiającej łaski, zaczyna rozumieć, że odpowiedzą ma Jego miłość będzie zawsze większa gorliwość w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego. Po owocach poznaje się, czy dane dzieło jest Boże. Owocem prawdziwego spotkania z Jezusem jest zawsze wdzięczność, wyrażona w postawie służby. Mąż gorliwiej stara się kochać żonę, a żona męża. Dzieci z większym szacunkiem patrzą na rodziców, a rodzice stają się lepsi dla swoich dzieci. Nasze życie nabiera nowej jakości.
Panie, Ty uzdrowiłeś teściową Szymona, aby z większą gorliwością mogła służyć swoim najbliższym. Umocnij mnie, abym z większym oddaniem potrafił służyć ludziom, do których mnie posyłasz.


Dobiegła końca Wizyta Kolędowa w naszej parafii 

Wszystkim parafianom, którzy przyjęli księdza bardzo serdecznie dziękuję


Ogłoszenia Parafialne  

1.    Przeżywmy Piątą Niedzielę Okresu Zwykłego.

2.    A równocześnie Pierwszą Niedzielę Miesząca. W tym dniu w szczególny sposób dziękujemy Bogu za dar Eucharystii. Z tej racji w podczas każdej Mszy św. nabożeństwo adoracyjne..

3.    Dziękuję szczególnie dzieciom pierwszokomunijnym za przybycie w tym w swoich odświętnych pierwszokomunijnych albach, rodzicom ich za to że o tym pamiętali.

4.    W miniony piątek przeżywaliśmy Pierwszy Piątek Miesiąca. Dla młodzieży przygotowującej .sie do Bierzmowania obecność, oraz przystąpienie do  

Spowiedzi i Komunii św. jest obowiązkowe. Obowiązkiem jest także dla nich udokumentowanie swojej obecności podpisem księdza na specjalnych listach obecności,

5.    Taca w Ofiarowanie Pańskie z a Zakony Klauzurowe przyniosła 216 zł


Dziękując za złożone ofiary przypominam wszystkim tym, którzy nie dopełnili tego obowiązku. Ofiara na cmentarz w tym roku wynosi 60 zł. Ofiara na kościół, także 60 zł

Ofiary złożone w miesiącu styczniu na kościół i na cmentarz

Renata Zbigniew Godzieba      Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Genowefa Godzieba                 Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Zbigniew Skrętkowski                   Różyn                        60,-  kościół 60,-  cmentarz

Ewa Marek Samsel                       Różyn                        60,-  kościół 60,-  cmentarz

Stanisław Kawiecki                       Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Anna Sebastian Maciejewscy  Bieniewo      50,-  kościół

Halina Maciejewska                    Bieniewo                              40,-  cmentarz

Halina Małgorzata Duda           Bieniewo      30,-  kościół 30,-  cmentarz

Maria Stefan Buszowieccy         Bieniewo                              50,-  cmentarz

Maria Zbigniew Gołota              Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Urszula Wojciech Hajduczenia  Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Jolanta Mariusz Walczak            Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Marianna Tomasz Maciążek     Bieniewo      50,-  kościół 

Agnieszka Ry Mroczkowscy      Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Franciszka Koźlik                            Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Agnieszka Adam Koźlik               Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Ewa Adolf Bocheńscy                 Bieniewo      100,-  kościół          

Bożena Jan Sikora                                    Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Alicja Jan Dąbrowscy                 Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Iwona Lech Radzińscy                Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Wiesława Bog Szczepańczyk   Bieniewo      40,-  kościół 40,-  cmentarz

Teresa Tomasz Rutkowscy          Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Magdalena Robert Beczak       Bieniewo      50,-  kościół 30,-  cmentarz

Maria Augustyn Lipka                 Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Elżbieta Rafał  Lipka                     Bieniewo      60,-  kościół 40,-  cmentarz

Joanna Eugeniusz Kałamarscy           Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Zofia Kałąmarska                          Bieniewo      30,-  kościół 30,-  cmentarz

Zofia Bogumił Paweles               Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Kinga Krzysztof Kolendo              Bieniewo      60,-  kościół 

Regina Zdzisław Kułakowscy    Bieniewo      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Józefa Stanisław Godzieba      Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Czesław Stanisław Gorczyca   Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Sylwia Grzegorz Maczukin         Wolnica        60,-  kościół 

Maria Marek Kuligowscy                        Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Halina Eugeniusz Kuligowscy    Wolnica        40,-  kościół 40.- cmentarz

Maciej Chromy                             Wolnica        60,-  kościół 

Urszula Krzysztof Godzieba        Wolnica        50,-  kościół

Józefa Stanisław Dąbrowscy   Wolnica        60,-  kościół 20.- cmentarz

Zofia Krzysztof Czuk                      Wolnica        60,-  kościół 20.- cmentarz

Ewa Szymon Kowalczyk             Wolnica        60,-  kościół 

Anna Marcin Szerszeń                 Wolnica        30,-  kościół 30.- cmentarz

Teresa Kowalczyk                         Wolnica        30,-  kościół 30.- cmentarz

Zofia Roman Rafalik                    Wolnica        60,-  kościół

Bogumiła Slużyńska Żukowska Wolnica        30,-  kościół 30.- cmentarz

Barbara Kazimiesz Sałka             Wolnica        60,-  kościół 

Iwona Tomasz Lisowscy              Wolnica        150,-  kościół          

Anna Wojciech Łosko                 Wolnica        50,-  kościół 50.- cmentarz

Jadwiga Anna Łosko                  Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Sylwia Paweł Ciszewscy             Wolnica        30,-  kościół 30.- cmentarz

Zygmunt Gedrys                           Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Małgorzata Wojciech Grochal            Wolnica        60,-  kościół 

Eugenia Jan Ruszczyk                 Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Beata Dariusz Buszowieccy       Wolnica        60,-  kościół 

Krystyna Jan Jaworscy               Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Marianna Tadeusz szocie           Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Zofia Bolesław Furmańscy         Wolnica        60,-  kościół 

Zofia Mastalerz                              Wolnica        60,-  kościół 60.- cmentarz

Agnieszka Wies Kałamarscy      Wolnica        60,-  kościół 

Ewa Kic                                            Wolnica        60,-  kościół 

Halina Graczyk                              Urbanowo   60,-  kościół            

Dorota Cezary Affek                   Urbanowo                          120,-  cmentarz

Krystyna Ryszard Ambroziak     Urbanowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Paulina Tomasz Wysoccy           Urbanowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Renata Waldemar Gołąb         Urbanowo   60,-  kościół 40,-  cmentarz

Agnieszka Czesław Gut              Urbanowo   60,-  kościół

Stefania Jerzy Mroczkowscy     Urbanowo   30,-  kościół 30,-  cmentarz

Justyna Mateusz Mroczkowscy             Urbanowo 60,-  kościół

Grażyna Eugeniusz Strama       Urbanowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Ewa Jacek Kromplewscy           Urbanowo   60,-  kościół

Jabłonowska Bolesława                       Urbanowo   30,-  kościół 60,-  cmentarz

Helena Hieronim Gołąb             Urbanowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Teresa Edward Wysoccy                        Urbanowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Elżbieta Jaśkiewicz                       Urbanowo   60,-  kościół

Edwarda Kazimierz Oporscy     Urbanowo   40,-  kościół

Bożena Piotr Ambroziak             Urbanowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Maria Krzysztof Cierepscy          Urbanowo   60,-  kościół

Kurt Jabłoński                                Piotraszewo            60,-  kościół 60,-  cmentarz

Irena Włodz Niemczynowicz    Piotraszewo            20,-  kościół

Kazimierz Grzesiak                         Piotraszewo            50,-  kościół

Mirosława Andrzej Wrześniewscy Piotraszewo 60,-  kościół  40,-  cmentarz

Ewa Michał Kostyszyn                 Piotraszewo            60,-  kościół

Genowefa Górska                       Piotraszewo                                    40,-  cmentarz

Helena Jan Kudosz                      Piotraszewo            60,-  kościół

Elżbieta Władysław Chomej     Piotraszewo                                    60,-  cmentarz

Sylwia Dominik Koziara               Piotraszewo            60,-  kościół 60,-  cmentarz

Jadwiga Jan Brzozowscy          Piotraszewo            60,-  kościół 60,-  cmentarz

Dorota Mateusz Markiewicz      Piotraszewo            50,-  kościół 50,-  cmentarz

Justyna Krzysztof Szałejko          Piotraszewo            40,-  kościół 40,-  cmentarz

Danuta Wiechowska                   Piotraszewo                                    20,-  cmentarz

Anna Wacław Józwiak              Piotraszewo            60,-  kościół

Elżbieta Wiesław Sienkiewicz     Piotraszewo            60,-  kościół 60,-  cmentarz

Ewelina Łukasz Bartnikowscy    Piotraszewo            60,-  kościół 

Magda Karol Kaczorek               Piotraszewo            60,-  kościół

Kazimierz Drozd                             Różyn                        60,-  kościół 60,-  cmentarz

Marian Smyk                                  Różyn                        60,-  kościół 60,-  cmentarz

Teresa Filipowicz                            Różyn                        60,-  kościół 60,-  cmentarz

Anna Kazimierz Sienkiewicz       Gronowo     30,-  kościół 30.- cmentarz

Martyna Stanisław Sienkiewicz   Gronowo   60,-  kościół 60,-  cmentarz

Julianna Wal Monika Jowdiuk Gronowo                            60,-  cmentarz

Teresa Krzysztof Brzozowski        Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Ewa Robert Zalewscy                  Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Helena Jan Iwanik                       Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Ewa Jan Sienkiewicz                    Gronowo     40,-  kościół 40,-  cmentarz

Janina Wiśniewska                       Gronowo     60,-  kościół 40,-  cmentarz

Dorota Paweł Wiśniewscy         Gronowo     60,-  kościół 

Katarzyna Tomasz lubańscy      Gronowo     50,-  kościół

Halina Matłoch                             Gronowo     60,-  kościół 20,-  cmentarz

Stanisław Poszman                      Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Leonia Mięszała                            Gronowo                            60,-  cmentarz       

Dorota Waldemar Mięszała      Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Bronisława Sajek                           Gronowo                            30,-  cmentarz

Ewelina Krzysztof Mięszała         Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Halina Mięszała                             Gronowo     60,-  kościół 

Danuta Włodzimierz Małkuszewscy   Gronowo     60,-  kościół

Sylwia Patryk Mięszała                Gronowo     60,-  kościół

Dorota Zbigniew Wal                  Gronowo     60,-  kościół 120,-  cmentarz

Hanna Zdzisław Zalewscy          Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Magdalena Piotr Sienkiewicz    Gronowo     40,-  kościół 40,-  cmentarz

Marianna Sienkiewicz                 Gronowo     40,-  kościół 40,-  cmentarz

Krystyna Wrześniewska                Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Szydłowska Irena                          Gronowo     30,-  kościół 30,-  cmentarz

Janina Zalewska                           Gronowo     20,-  kościół 

Krzysztof Sikorski                             Gronowo                            60,-  cmentarz

Anna Marek Mroczkowscy       Gronowo     60,-  kościół 60,-  cmentarz

Teresa Stanisław Wysoccy         Marzenie      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Józef Stanisław Leonik                Marzenie      50,-  kościół 50,-  cmentarz

Rodzina Jackiewiczów               Marzenie      100,-  kościół           100,-  cmentarz

Małgorzata Józef Bryżys Marzenie      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Henryka Piórkowska                    Marzenie      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Rodzina Helms                               Marzenie      60,-  kościół 60,-  cmentarz

Małgorzata Kazimierz Hanusz   Marzenie      30,-  kościół 30,-  cmentarz


Módlmy się za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia duchowego:

1.      W intencji Krystyny Pukownik z prośbą o siły i zdrowie dla niej

2.      Za Tadeusza Orodzińskiego z prośbą o powrót do pełni sił i zdrowia, a także za całą jego rodzinę o wparcie i siłę w czasie jego choroby. Wolnica / Orneta

3.      W intencji najstarszej parafianki Stanisławy Maciążek, o siły i zdrowie

4.      W intencji Teresy z Rybna i Ewy z Warszawy. Chore na nowotwór złośliwy.

5.      O powrót do pełni sił i zdrowia oraz pomyślny przebieg rehabilitacji dla Zdzisława Kolendo.

6.      W intencji Zofii Mirosz, o pomyślny przebieg kuracji,  a także  o możliwość przeprowadzenia operacji, a także o jej szczęśliwe zakończenie.

7.      Módlmy się w intencji przezwyciężenia stanu załamania duchowego, o otwarcie się na Bożą łaskę, o powrót do pełni chrześcijańskiego życia do pełnej gorliwości i żarliwości w praktykowaniu swojej wiary dla pewnej oso

Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. Ale także nie zapominajmy w naszych modlitwach o najbliższych, za których powinniśmy dziękować Bogu, a także za to, że cieszą się dobrym zdrowiem


Uwaga użytkownicy cmentarzy. Wrzucamy wszystkie śmieci do śmietnika

Bardzo proszę, aby nie wyrzucano śmieci w inne miejsca, które kiedyś funkcjonowały jako wysypisko śmieci. Wrzucamy wszystkie śmieci do śmietnika. W razie gdyby już nie było tam miejsca kładziemy śmieci obok śmietnika, a nie przed śmietnikiem.

 


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …,

Data śmierci           Imię i Nazwisko zmarłego          Miejscowość      Rocznica 

05-02-1995               Kazimierz Borys                               Piotraszewa                        23

05-02-2002               Marek Skrętkowski                        Zagony                    16

05-02-2008               Julianna Podołowska                 Bieniewo                  10

07-02-2010               Lubomira Wiechowska               Lubomino                8

07-02-2015               Jadwiga Żmijewska                     Mawry                      3

08-02-1998               Jan Ostapowicz                            Bieniewo                  20

08-02-2007               Stanisław Kowalczyk                   Wolnica                    11

08-02-2009               Janina Smyk                                   Różyn                                   9

09-02-2001               Kazimierz Mięszała                       Gronowo                17

10-02-1985               Alfred Burcon                                 Gronowo                33

11-02-1992               Michał Ptaszyński                          Urbanowo               26


Sprzątanie  w Bieniewie do  10 .II.  2018      Wiktoria Zabielska Irena Lipka

Sprzątanie  w Piotraszewie do 10 .II.  2018 Elżbieta Ochocka Mirosława Wrześniewska

 


Sprawdź również aktualne INTENCJE MSZALNE


Wysyłając SMS o treści WILNO na nr 72405 możesz przyczynić się do powstania hospicjum dla dzieci na Litwie. Możemy także pomóc wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Aniołów Miłosierdzia   82 1050 1012 1000 0090 3065 3829